Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

OGŁOSZENIE

Informujemy, że od dnia 5 maja 2021 r. rozpoczyna działalność PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH w Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu przy ul. Sienkiewicza 3. Na szczepienie można zarejestrować się poprzez: rejestrację osobistą w Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu od 5 maja 2021 rejestrację osobistą w Hali Widowiskowo-Sportowej lub pod numerem telefonu → 518915063 i 789284 607(w godzinach od 8.00 do 14.00)

Pozostałe kanały rejestracji są nadal aktualne: infolinia pod numerem telefonu → 989

e-rejestracjana stronie → www.pacjent.gov.pl(niezbędny Profil Zaufany)

sms o treści SzczepimySie → tel. 664908556 lub tel. 880333333

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą mogły być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozpoczęcie procesu umorzeń tarczy finansowej 1.0

Szanowni Państwo,

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 rozpocznie się po 29 kwietnia 2021 r.

Zmiana regulaminu Tarczy Finansowej 1.0 w zakresie regulacji dotyczących umorzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej PFR nie później niż 14 kwietnia 2021 r.

Przypominamy, że firmy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD będą mogły po spełnieniu warunków formalnych skorzystać z 100% umorzenia subwencji.

Jednocześnie informujemy, że od 15 kwietnia – podobnie jak przy wdrażaniu Tarczy 1.0 oraz Tarczy 2.0 – rozpoczniemy codzienne otwarte szkolenia online dla przedsiębiorców dotyczących zasad rozliczania i umarzania Tarczy Finansowej PFR 1.0. Informacje na temat zapisów i terminów szkoleń dostępne są na  stronie internetowej.

Link do zapisów na szkolenia https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa-pfr/

Więcej: https://pfrsa.pl/aktualnosci/tarcza-finansowa-pfr-1.0/rozpoczecie-procesu-umorzen-tarczy-finansowej-10.html

Czytaj więcej na https://biznes.interia.pl/raporty/raport-rozmowy-interii/aktualnosci/news-pawel-borys-prezes-pfr-wciaz-scigamy-sie-z-czasem,nId,5158508#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

Do 18 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy. 

Powyższe informacje przekazujemy na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 roku pozycja 651.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkoly-i-placowki-nadal-pracuja-zdalnie–przedluzenie-obowiazujacych-obostrzen-do-18-kwietnia

Zajęcia praktyczne odwołane!

Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy

Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Klasa I wynagrodzenie brutto 272,90 wynagrodzenie netto 235,48

Klasa II wynagrodzenie brutto 327,48 wynagrodzenie netto 282,59

Klasa III wynagrodzenie brutto 382,06 wynagrodzenie netto 329,68

Przyuczenie do wykonywanej określonej pracy

Wynagrodzenie brutto 218,32 wynagrodzenie netto 188,39

Klasa I wynagrodzenie brutto 258,45 wynagrodzenie netto 223,02

Klasa II wynagrodzenie brutto 310,14 wynagrodzenie netto 267,62

Klasa III wynagrodzenie brutto 361,83 wynagrodzenie netto 312,23

Przyuczenie do wykonywanej określonej pracy

Wynagrodzenie brutto 206,76 wynagrodzenie netto 178,41

Powrót na praktyczną naukę zawodu.

„3h. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego dyrektor odpowiednio szkoły, centrum lub placówki może zorganizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, o ile z programu nauczania zawodu lub programu nauczania danej formy pozaszkolnej nie wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.”

– nie dotyczy uczniów będących  młodocianymi  pracownikami.

Uczniowie szkół branżowych I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują praktyczną naukę zawodu według szkolnego planu naucza i w dni przeznaczone na naukę w szkole uczestniczą w zajęciach on-line, natomiast w dni przeznaczone na zajęcia praktyczne zgłaszają się do pracodawców według obowiązujących, dotychczasowych zasad prawnych.  

Wskazany, w nowym brzmieniu  pkt. 3h, wymiar 10 godzin dotyczy wyłącznie uczniów,  którzy nie mają podpisanych z pracodawcami umów o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Zwolnienie z praktyk zawodowych

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.