Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

komunikat

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, prosimy o ograniczenie wizyt osobistych w biurze Cechu.

Jesteśmy dostępni pod nr.tel 52 33 33 275 lub 509 206 835, lub drogą meilowa na adres cechsw@wp.pl.

KORONAWIRUS

Na podstawie komunikatu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej informujemy, że pracownicy młodociani zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w okresie zagrożenia epidemią koronawirusa praktyki zawodowe odbywają zgodnie z planem lekcji w szkole. Pracodawca może zwolnić ucznia z zajęć praktycznych całkowicie, jeżeli stwierdzi że dotarcie na praktyki wiąże się z dużym ryzykiem zarażenia np. w środkach komunikacji.

Sprawdzian Fryzjerski

Dnia 29 lutego 2020 roku w siedzibie Cechu Rzemieślniczego i Przemysłowo – Handlowego w Świeciu odbył się konkurs fryzjerski klas I i II oraz próbny egzamin Czeladniczy klas III.

Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności, posłuchać cennych rad członków komisji, które zapewne przydadzą się w dalszym kształceniu zawodowym.

I rok nauki 5%    259,93 zł. brutto
II rok nauki 6%   311,91zł. brutto
III rok nauki 7%  363,90 zł. brutto

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy pozostawione jest na dotychczasowym poziomie 4% i w okresie MARZEC, KWIECIEŃ I MAJ 2020r. wynosić będzie ;207,94zł.brutto

KONTAKT Z NAMI       E-MAIL     cechsw@wp.pl