Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

Władze Cechu

STARSZY CECHU

Banaś Iwona

ZARZĄD CECHU

Żurek Piotr (Podstarszy Cechu)

Mierzwiak Krzysztof ( II Podstarszy Cechu)

Ligmann Krzysztof ( Skarbnik)

Warczak Sylwia (Sekretarz)

Otlewski Krzysztof (Członek Zarządu)

KOMISJA REWIZYJNA

Józef Pruś (Przewodniczący)

Czapka Jerzy (Z-ca Przewodn.)

Warczak Andrzej (Sekretarz)

Jaroszewska Ewelina (Członek)

SĄD CECHOWY

Waldemar Szymczak (Przewodniczący)

Sierosławski Piotr (Z-ca Przewod.)

Zagert Iwona (Sekretarz)

Rządkowski Mirosław (Członek)

DELEGACI DO KPIRiP

Banaś Iwona

Żurek Piotr

Otlewski Piotr