Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

Władze Cechu

STARSZY CECHU

Sierosławski Piotr

ZARZĄD CECHU

Rządkowski Mirosław (Podstarszy Cechu)

Wierzchucka Teresa (Skarbnik)

Jaroszewska Ewelina (Sekretarz)

Otlewski Krzysztof (Członek Zarządu)

KOMISJA REWIZYJNA

Józef Pruś (Przewodniczący)

Grzegorz Tomasik (Z-ca Przewodn.)

Andrzej Leżański (Sekretarz)

Jerzy Czapka (Członek)

SĄD CECHOWY

Waldemar Szymczak (Przewodniczący)

Czesław Bździkot (Z-ca Przewod.)

Józef Śpica (Sekretarz)

Maria Spionek (Członek)

DELEGACI DO KPIRiP

Piotr Sierosławski

Wierzchucka Teresa

Rządkowski Mirosław