Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Do zadań zawodowych należy wykonywanie robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montaż instalacji sanitarnych, wykonywanie robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych, wykonywanie montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych grzewczych, wentylacyjnych i klimatycznych a także wykonywanie robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych i instalacji sanitarnych. Predyspozycje do wykonywania zawodu to dobra sprawność fizyczna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, zręczność rąk, uzdolnienia techniczne, oraz wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny.