Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

Murarz-tynkarz

Do zadań zawodowych należy wykonywanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych, wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych, tynków wewnętrznych i zewnętrznych, remontów i rozbiórek murowanych konstrukcji budowlanych. Czynności wykonywane w zawodzie ze względu na obciążenie fizyczne przypisują zawód do kategorii prac ciężkich. Praca wymaga dobrego stanu zdrowia, dużej siły i odporności fizycznej. Praca wykonywana jest na wolnym powietrzu i w budynkach, a jej wykonywaniu towarzyszą trudne i zmienne warunki atmosferyczne.