Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

Lakiernik

Podstawowym zadaniem zawodowym lakiernika jest oczyszczanie powierzchni przedmiotów do lakierowania, przygotowanie materiałów lakierniczych do nanoszenia na urządzenia, sporządzanie lakierów w zależności od wyrobu, nakładanie pokryć lakierowanych technikami ręcznymi i mechanicznymi, suszenie i wypalanie powłok lakierniczych, szlifowanie i polerowanie powłok, oraz malowanie i dekorowanie powłok. W zależności od potrzeb lokalnych rynku pracy w toku nauki możliwa jest specjalizacja w zakresie pojazdów, wyrobów i urządzeń metalowych i innych. Kandydat do nauki zawodu powinien odznaczać się wyobraźnią przestrzenną, koncentracją i podzielnością uwagi oraz zdolnością rozróżniania barw. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu lakiernika jest astma, choroby płuc i skór oraz uczulenia.