Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

Drukarz

Zajmuje się obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania. Pracownicy drukarni wykonują czynności przygotowawcze do druku takie jak przygotowanie kliszy typograficznych, naświetlanie i wytrawianie sita do sitodruku, naświetlanie i wywoływanie płyt offsetowych itp. oraz drukowanie na papierze bądź innych materiałach. Zawód drukarza jest bardzo obszerny i wyróżnia się wieloma specjalnościami, np. maszynista offsetowy, typograficzny, sitodrukarz itp. Do zawodu drukarza pretendują osoby charakteryzujące się wytrzymałością fizyczną, podzielnością i koncentracją uwagi, zręcznością i spostrzegawczością. Ważna jest także wrażliwośc estetyczna i umiejętności techniczne.