Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

Introligator

Wykonuje oprawy książek i broszur, a więc przygotowuje wkład i okładkę oraz łączy te elementy w jedną całość. Przygotowując wkład publikacji wykonuje szereg operacji m.in. krojenie papieru, złamywanie zadrukowanych arkuszy, kompletowanie i łącznie składek we wkład. Operacjami uzupełniającymi przy wykonywaniu wkładu mogą być: wykonywanie dodatkowych elementów składek i wkładów, wzmacnianie i kształtowanie grzbietu wkładu. Introligator wykonuje też obróbkę wykończeniową druków luźnych i łączonych, segregatorów i opakowań. Osoby pracujące w tym zawodzie powinny charakteryzować się dokładnością, cierpliwością, sprawnością manualną oraz uzdolnieniami technicznymi.