Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

Elektryk

Zawód elektryka związany jest z montażem, instalacją i naprawą instalacji elektrycznych oraz konserwacyjno-naprawczych instalacji pozalicznikowych. Do zadań zawodowych elektryka należy montaż instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną, instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz regulowanie parametrów ich pracy, wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw instalacji, maszyn i rządzeń, wykonywanie pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji maszyn i  urządzeń elektrycznych oraz dokonywania oceny ich stanu technicznego. Predyspozycje do wykonywania zawodu to sprawność manualna, uzdolnienia techniczne, koncentracja, brak lęku przed wysokością.