Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych dokonuje napraw samochodów i innych pojazdów mechanicznych oraz kontroluje stan techniczny pojazdów za pomocą urządzeń diagnostycznych. Od mechanika oczekuje się znajomości budowy pojazdów oraz zasad działania jego zespołów i podzespołów, diagnozowania usterek oraz metod ich usuwania. Specyfika zawodu, rozwój rynku motoryzacyjnego wymaga od mechanika gotowości dokształcania i podnoszenia kwalifikacji.