Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

Ślusarz

Celem pracy ślusarza jest budowanie prostych konstrukcji lub konserwacja i naprawa prostych mechanizmów i wyrobów metalowych. W zależności od specjalności ślusarz ma różne zadania i stosuje różne technologie i metody pracy związana z trasowaniem, konserwacją sprzętu mechanicznego, robotami konstrukcyjno-spawalniczymi, wykonawstwem i naprawą wyrobów galanterii metalowej, naprawą i wykonawstwem narzędzi i oprzyrządownia technologicznego, kontrolą stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz jakości wykonywanych wyrobów. Ślusarz powinien odznaczać się uzdolnieniami technicznymi, koordynacją wzrokowo-ruchową oraz zręcznością rąk.