Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

Blacharz samochodowy

Zadania zawodowe blacharza samochodowego obejmują wykonywanie prac produkcyjnych, remontowo-modernizacyjnych oraz usługowych w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowanych na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego przy użyciu maszyn i specjalistycznych urządzeń oraz narzędzi ślusarskich i monterskich ręcznych z napędem mechanicznym z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych. Zawód ten wymaga dobrego stanu zdrowia, sprawności fizycznej i manualnej, wyobraźni przestrzennej i technicznej umożliwiającej wykonywanie prac zgodnie z rysunkiem, szkicem lub wzorem.