Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

Cieśla

Podstawowym zadaniem cieśli jest wykonywanie form i deskowań drewnianych przeznaczonych do konstrukcji betonowych, wykonywanie, konserwowanie, naprawianie i rozbieranie konstrukcji drewnianych z okrąglaków i tarcicy, wykonywanie stemplowań oraz wszelkich konstrukcji z drewna niezbędnych na placu budowy. W pracy cieśli ważna jest ogólna wydolność fizyczna, koordynacja wzrokowo ruchowa, zmysł równowagi i brak lęku wysokości.