Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

Dekarz

Wykonuje zadania związane z kryciem dachów, ich konstrukcja i naprawą oraz montażem urządzeń służących do odprowadzania wody z powierzchni dachów. Wykonuje także podkłady pod pokrycia dachowe oraz montuje okna dachowe, włazy i świetliki. Praca w tym zawodzie wymaga sprawności fizycznej, manualnej oraz wytrzymałości na długotrwały wysiłek fizyczny. Do wykonywania pracy dekarza niezbędny jest zmysł równowagi, rozróżnianie barw, koordynacja wzrokowo ruchowa oraz wyobraźnia przestrzenna.