Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

Cukiernik

Podstawowym zadaniem cukiernika jest wyprodukowanie wszelkich wyrobów cukierniczych. Cukiernik odpowiada za właściwe przygotowanie półproduktów oraz dodatków do produkcji. Jednym z zadań cukiernika jest tworzenie elementów dekoracyjnych na wyprodukowanych wyrobach. Od cukiernika wymagana jest sprawność fizyczna i sensomotoryczna. W ocenie jakości wyprodukowanych wyrobów cukiernik powinien posługiwać się czuciem smakowym, wrażliwością węchową i czuciem dotykowym. Powinien także mieć sprawne ręce do wyrabiania ciasta i elementów dekoracyjnych.