Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

Wędliniarz

Zajmuje się ubojem zwierząt oraz obróbką poubojową. Dokonuje obróbki kompletu jelit i rozbioru ośrodków. Przeprowadza rozbiór tusz, póltusz i ćwierćtusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawa mięso na elementy kulinarne do sprzedaży. Wykonuje zadania związane z pozyskiwaniem mięsa oraz zabezpiecza je przed zepsuciem przez schłodzenie, zamrażanie peklowanie i wędzenie. Produkuje wędzonki, kiełbasy, wyrobu podrobowe, konserwy oraz tłuszcze topione. Praca w tym zawodzie wymaga sprawności i wytrzymałości fizycznej.