Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

Kucharz

Zdobywa kwalifikacje do sporządzania różnego rodzaju potraw, napojów i deserów w zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowaniem i produkcją wyrobów a także półproduktów kulinarnych. Potrafi obliczyć wartość odżywczą i energetyczną potraw. Przeprowadza ocenę surowców, półproduktów, wyrobów gotowych i właściwie nimi gospodarować a także je przed zepsuciem. Kucharz powinien charakteryzować się dokładnością, umiejętnością pracy w zespole oraz wrażliwością estetyczną ze względu na zachowanie jakości zdrowotnej potraw oraz bezpieczeństwo na stanowisku pracy. Wymaga jest koncentracja uwagi i podporządkowanie się przepisom higeniczno sanitarnym.