Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

Klasa I wynagrodzenie brutto 282,87 wynagrodzenie netto 244,09

Klasa II wynagrodzenie brutto 339,44 wynagrodzenie netto 292,90

Klasa III wynagrodzenie brutto 396,01 wynagrodzenie netto 341,72

Przyuczenie do wykonywanej określonej pracy

Wynagrodzenie brutto 226,29 wynagrodzenie netto 195,27