Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

Nauka zdalna a zajęcia praktyczne

W dniach 02-10.11.2021 Zespół Szkół Ponadpodstawowych przechodzi w tryb nauki zdalnej.

W tym okresie młodociany pracownik – uczeń Branżowej Szkoły I stopnia w dni zajęć praktycznych:

1)     Jeżeli jest zaszczepiony – udaje się na zajęcia do pracodawcy,

2)     Jeżeli nie jest zaszczepiony i miał kontakt z zakażoną osobą – w takiej sytuacji informacja o nałożonej kwarantannie pojawia się w systemie ZUS PUE (pracodawcy muszą to sprawdzić!) – nie uczęszcza na zajęcia praktyczne podczas kwarantanny,

3)     Jeżeli nie jest zaszczepiony i nie miał kontaktu z zakażoną osobą = nie ma informacji w systemie ZUS PUE – udaje się na zajęcia do pracodawcy.