Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

Rządowy Program Polski Inkubator Rzemiosła.

Wzięliśmy udział w Rządowym Programie Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021- 2030, w ramach projektu pt. „Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych – zakup sprzętu”.

Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 20.000 złotych.

Z wyżej wymienionych środków sfinansowano zakup:

laptop,urządzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny,komputer stacjonarny wraz z monitorem.