Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

I rok nauki 5%    275,23 zł. brutto do wypłaty 237,50
II rok nauki 6%   330,27 zł. brutto do wypłaty 285,00
III rok nauki 7%  385,32 zł. brutto do wypłaty 332,49

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy pozostawione jest na dotychczasowym poziomie 4% i w okresie WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD 2021r. wynosić będzie: 22018 zł . brutto