Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

I rok nauki 5%    284,08 zł. brutto
II rok nauki 6%   340,89zł. brutto
III rok nauki 7%  397,71 zł. brutto

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy pozostawione jest na dotychczasowym poziomie 4% i w okresie WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK I LISTOPAD 2020r. wynosić będzie: 227,26 zł . brutto