Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

WAŻNE – OPŁATA ZA EGZAMIN!

Bardzo prosimy o jak najszybsze uregulowanie opłaty za egzamin pracowników młodocianych przystępujących do egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

Przypominamy aby w tytule przelewu wpisać: EK_imię i nazwisko, kwalifikacja, 5 ostatnich cyfr z PESEL zdającego (nazwa szkoły).

Dowód wniesienia płaty za egzamin należy dostarczyć do szkoły nie później niż do 10 maja 2021 roku.