Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

Do 18 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy. 

Powyższe informacje przekazujemy na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 roku pozycja 651.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkoly-i-placowki-nadal-pracuja-zdalnie–przedluzenie-obowiazujacych-obostrzen-do-18-kwietnia