Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

Klasa I wynagrodzenie brutto 258,45 wynagrodzenie netto 223,02

Klasa II wynagrodzenie brutto 310,14 wynagrodzenie netto 267,62

Klasa III wynagrodzenie brutto 361,83 wynagrodzenie netto 312,23

Przyuczenie do wykonywanej określonej pracy

Wynagrodzenie brutto 206,76 wynagrodzenie netto 178,41