Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

WYNAGRODZENIA UCZNIOWSKIE ZA WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD

I rok nauki 5%    251,22 zł. brutto
II rok nauki 6%   301,47zł. brutto
III rok nauki 7%  351,71 zł. brutto

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy pozostawione jest na dotychczasowym poziomie 4% i w okresie WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK I LISTOPAD 2020r. wynosić będzie: 200,98 zł . brutto