Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

ŚLUBOWANIE

ZARZĄD CECHU RZEMIEŚLNICZEGO I PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEGO w Świeciu na zaszczyt zaprosić :
Uczniów klas pierwszych 2019/2020 na uroczystość ślubowania i pasowania, które odbędzie się dnia 15 listopada 2019r. o godzinie 11,oo w sali Domu Rzemiosła. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zwolnienie uczniów klas I z obowiązku świadczenia pracy , w celu umożliwienia udziału młodzieży w tej uroczystości. Obecność w uroczystości obowiązkowa.Obowiązuje strój galowy.
Na ślubowanie serdecznie zapraszamy także mistrzów szkolących co niewątpliwie podniesie rangę uroczystości.