Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

I rok nauki 5% 241,96 zł. brutto
II rok nauki 6% 290,35 zł. brutto
III rok nauki 7% 338,75 zł. brutto

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy pozostawione jest na dotychczasowym poziomie 4% i w okresie wrzesień,październik i listopad 2019 r. wynosić będzie:

4% 193,57 zł. brutto