Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

WYNAGRODZENIA UCZNIOWSKIE ZA MARZEC, KWIECIEŃ I MAJ 2020R.

I rok nauki 5%    259,93 zł. brutto
II rok nauki 6%   311,91zł. brutto
III rok nauki 7%  363,90 zł. brutto

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy pozostawione jest na dotychczasowym poziomie 4% i w okresie MARZEC, KWIECIEŃ I MAJ 2020r. wynosić będzie ;207,94zł.brutto